Chi tiết máy _ chia sẻ đồ án chi tiết máy

 Chi tiết máy cơ sở thiết kế máy là môn học cơ sở, nghiên cứu phương pháp, quy trình, chỉ tiêu tính toán và kết cấu chi tiết và cụm máy có công dụng chung, quan tâm đến lựa chọn vật liệu, hình dạng chi tiết, tính công nghệ và độ chính xác chế tạo. Chi tiết máy có hình dạng phức tạp, làm việc trong điều kiện cụ thể, do đó không có các công thức chính xác để tính. Khi tính chi tiết máy ta tiến hành tính toán theo các công thức gần đúng và thực nghiệm, đưa vào các hệ số thu được từ thực nghiệm và đã được khẳng định qua thực tế thiết kế và vận hành máy.

Các chi tiết và cụm chi tiết máy có công dụng chung thường được chế tạo với số lượng lớn, và được tiêu chuẩn hóa. Do đó bất cứ sự hoàn thiện nào về phương pháp, quy trình, chỉ tiêu tính toán và thiết kế đều mang đến hiệu quả kinh tế to lớn.

chitietmay

 

Mục Lục đồ án chi tiết máy

doanchitietmay

 

 

Xem online đồ án chi tiết máy tại đây

Link download
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pVVJZOXdxVmdPVnM/view?usp=sharing

Các bạn cũng có thể tham khảo giáo trình chi tiết máy