Chi tiết máy – Chia sẻ giáo trình chi tiết máy tập 1 ( Nguyễn Trọng Hiệp)

Chi tiết máy là bộ môn khoa học nghiên cứu về các phương pháp tính toán và thiết kế. Bất kỳ một máy nào dù là phức tạp hay đơn giản, cũng đều được cấu tạo bởi các bộ phận máy. Thí dụ như máy tiện gồm bàn máy, ụ đứng, hộp tốc độ, bàn dao, cơ cấu….

Mỗi bộ phận máy lại gồm nhiều chi tiết máy, như ụ động trên máy tiện gồm có ụ, ổ trục, bánh răng,..

Vậy chi tiết máy là phần tử cấu tạo đầu tiên hoàn chỉnh của máy. Mặc dù chi tiết máy gồm rất nhiều loại, hiểu và hình dáng khác nhau , kính thước, nguyên lý làm việc khác nhau.

Chi tiết máy có công dụng chung như bu lông, bánh răng, trục, ổ trục,… Các chi tiết máy thường được dùng phổ biến trong nhiều loài máy khác nhau

Giáo trình Chi tiết máy Phần 2

tailieuchitietmay
Xem online

>>>> Like để kích hoạt link


Link download

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pUkZlTHNhTGlTUDQ/view?usp=sharing

Giáo trình chi tiết máy

Đồ án chi tiết máy

Chi tiết máy _ trục vít bánh vít