Chương trình dịch – Ths.Nguyễn Văn Linh, 207 Trang

Ngày nay, để giải quyết một vấn đề nào đó bằng tin học, lập trình viên phải tạo ra các chương trình nguồn bằng một ngôn ngữ cấp cao – ngôn ngữ gần với ngôn ngữ nói. Tuy nhiên máy tính chỉ có thể hiểu được các chương trình ở dạng mã máy – chuỗi các bit 0, 1. Do đó cần phải có một công cụ thực hiện việc chuyển đổi này. Trình biên dịch chính là công cụ sinh ra các ánh xạ hiệu quả giữa chương trình nguồn và mã máy. Để đáp ứng các nhu cầu về phần mềm ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, các thiết kế ngôn ngữ lập trình có nhiều thay đổi dẫn đến các ngôn ngữ lập trình trở nên phức tạp hơn và có nhiều tham vọng hơn. Vì thế việc thiết kế trình biên dịch cũng tiếp tục thay đổi. Thiết kế và cài đặt trình biên dịch luôn là một chủ đề nghiên cứu và phát triển thiết thực.
Môn học Trình biên dịch bao gồm các nghiên cứu về các nguyên lý hoạt động của trình biên dịch, các kỹ thuật được sử dụng để thiết kế một trình biên dịch và các công cụ như Lex, Yacc làm thuận tiện việc cài đặt một trình biên dịch.
 Để thiết kế và cài đặt một trình biên dịch tốt, ngoài việc nắm vững các nguyên lý, kỹ thuật của trình biên dịch, sinh viên còn phải có những kiến thức về ngôn ngữ lập trình, văn phạm, kiến trúc máy tính, tổ chức dữ liệu, phân tích và thực hiện chương trình.
CHƯƠNG 1: Giới thiệu về sự biên dịch
 
CHƯƠNG 2: Một trình biên dịch đơn giản
CHƯƠNG 3: Phân tích từ vựng
CHƯƠNG 4: Phân tích cú pháp
CHƯƠNG 5: Dịch trực tiếp cú pháp
CHƯƠNG 6: Kiểm tra kiểu
CHƯƠNG 7: Môi trường thời gian thực hiện
CHƯƠNG 8: Sinh mã trung gian
CHƯƠNG 9: Sinh mã đích

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Linh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.76 MB

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?mdayvzl1rz2wit5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *