Cơ Học Đá (NXB Giao Thông Vận Tải) – Pgs.Ts.Nguyễn Sỹ Ngọc, 354 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các tính chất trạng thái của đá và khối đá nguyên trạng; các quá trình và hiện trượng cơ học xảy ra khi xây dựng các công trình trên đá và trong đá; từ đó tìm ra các phương pháp phá hủy có hiệu quả, các điều khiển hợp lý áp lực đá, làm ổn định các công trình xây dựng trên đá trong đá và bằng đá.
Chương 1. Đá và tính chất của đá
– Các khái niệm cơ bản về đá
– Các tính chất cơ bản của đá
Chương 2. Các tính chất của khối đá nguyên trạng
– Khối đá nguyên trạng và một vài đặc điểm của nó
– Các tính chất của khối đá nguyên trạng
Chương 3. Khảo sát và đánh giá khối đá
– Khảo sát khối đá
– Phân loại khối đá
– Đánh giá khối đá
Chương 4. Ổn định nền và bờ dốc đá
– Sự ổn định của nền đá
– Ổn định bờ dốc đá
Chương 5. Trạng thái ứng suất và áp lực đá xung quanh công trình ngầm
– Ứng suất tự nhiên trông khối đá
– Trạng thái ứng suất và biến dạng của đá ở xung quanh công trình ngầm
– Áp lực đá trong công trình ngầm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Sỹ Ngọc
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.91MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?y6od28jtdwjons6
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *