Cơ Học Lý Thuyết 2: Phần Động Lực Học – Nguyễn Trọng, 300 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1 : Các địng luật cơ bản của động lực học 
§1. Bài mở đầu
§2. Các khái niệm cơ bản
§3. Các định luật cơ bản
§4. Phương trình vi phân chuyển động
§5. Hai bài toán cơ bản của động lực học
Chương 2 : Các định lý tổng quát của động lực học
§1. Các đặc trưng hình học khối lượng của hệ và vật rắn
§2. Định lý về biến thiên động lượng và định lý về chuyển động khối tâm.
§3. Định lý về mômen động lượng
§4. Định lý biến thiên động năng
§5. Định luật bảo toàn cơ năng
§6. Phương pháp giải toán
Chương 3 : Nguyên lý di chuyển khả dĩ
§1. Các khái niệm về cơ hệ không tự do
§2. Nguyên lý di chuyển khả dĩ
§3. Điều kiện cân bằng của hệ trong tọa độ suy rộng
Chương 4 : Nguyên lý đalambe
§1. Khái niệm về lực quán tính hệ quán tính
§2. Nguyên lý đalambe
Chương 5 : Nguyên lý đalambe – lagơrăng
§1. Nguyên lý đalambe – lagơrăng
§2. Phương trình lagơrăng loại ii
Chương 6 : Lý thuyết va chạm
§1. Các đặc điểm và giả thuyết về va chạm
§2. Các định lý tổng quát động lực học
§3. Hai bài toán về va chạm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trọng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 7.53MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?ke5ao58pf52gpkm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.