Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán trong hệ thống điều khiển phân tán

1 Qui trình công nghệ phần mềm

2 Công nghệ đối tượng là gì?

3 Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML

4 Khái niệm đối tượng phân tán

5 Mô hình COM/DCOM

6 Lập trình với COM/DCOM

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/vbn9vp74kfum3q5/Công_nghệ_hướng_đối_tượng_trong_điều_khiển_phân_tán_trong_hệ_thống_điều_khiển_phân_tán.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *