Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt – Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần, 293 Trang

 

Nhu cầu về năng lượng trong sản xuất cũng như đời sống là rất lớn và ngày càng tăng, trong đó nhiệt năng chiếm tỷ lệ chủ yếu. Thí dụ, năm 1989, năng lượng sản xuất trên toàn thế giới khoảng 358×105KJ (339×105Btu), trong đó 39.2% từ dầu mỏ và khí hoá lỏng; 27.4% từ than đá, 19.8% từ khí thiên nhiên, 5.6% từ năng lượng nguyên tử, như vậy là 92% năng lượng trên, ít ra có một lần thể hiện dưới dạng nhiệt năng. Trong quá trình sản xuất và sử dụng năng lượng dưới dạng nhiệt năng thì việc sinh hơi và đưa đến hộ tiêu dùng có một vai trò quan trọng. Hiện nay, đã có hàng triệu chiếc lò hơi ra đời với hàng trăm kiểu dáng và quy mô khác nhau. Có những lò hơi nhỏ, mỗi giờ chỉ sản xuất được mấy chục lít nước nóng hoặc hơi bão hoà áp suất bình thường nhưng cũng đã có những lò hơi đồ sộ, mỗi giờ sản xuất đến ba bốn ngàn tấn hơi nước áp suất đến trên dưới 300 bar, nhiệt độ trên dưới 600oC cấp hơi cho tổ máy phát điện đến 1200 – 1300MW. Rõ ràng việc sản xuất và sử dụng nhiệt của hơi nước đã góp phần quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, phát triển của xã hội và nâng cao đời sống nhưng cũng cần lưu ý là hơi nước ở áp suất và nhiệt độ cao cũng rất nguy hại, không chỉ cho tài sản mà cả đến tính mạng con người, không phải đến bây giờ mà đã từ rất lâu; trong cuốn sách về “Hơi nước” xuất bản năm 1898 cho biết là năm 1880 chỉ riêng nước Mỹ đã có 70 vụ nổ lò hơi làm chết 250 người và bị thương 555 người….Do vậy ta cần phải tìm cách tiếp tục phát huy tác dụng tích cực của việc sản xuất hơi, đồng thời hạn chế nguy hiểm đến mức tối thiểu. Cuốn sách “Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt” giới thiệu với bạn đọc những nội dung về cơ bản về quá trình và thiết bị sản xuất và vận chuyển hơi nước, nước nóng chủ yếu từ nhiên liệu hữu cơ.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Khái niệm chung
Nhiệm vụ của thiết bị sinh hơi
Sơ qua cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị sinh hơi dùng nhiên liệu hữu cơ
Các đặc tính cơ bản và phân loại lò hơi
Nhiên liệu và sản phẩm cháy của nhiên liệu
Cân bằng nhiệt và hiệu suất của thiết bị sinh hơi
Sơ qua về quá trình sinh hơi và ngưng tụ trong hệ thống cấp nhiệt
Chương 2:Quá trình cháy và thiết bị buồng lửa
Cơ sở lý thuyết của quá trình cháy trong buồng lửa
Các yêu cầu và phân loại buồng lửa
Buồng lửa cháy tầng
Buồng lửa phun
Sơ qua về buồng lửa đốt hỗn hợp
Chương 3: Quá trình sinh hơi và các bề mặt truyền nhiệt
Bề mặt sinh hơi và cách bố trí
Các bề mặt truyền nhiệt phụ
Tính nhiệt thiết bị sinh hơi
Chọn kim loại và tính sức bền các bề mặt truyền nhiệt
Chế độ nước và chất lượng hơi
Chương 4: Hệ thống thông gió
Nhiệm vụ và các biện pháp thông gió
Tính trở lực hệ thống thông gió
Tính hệ thống thông gió tự nhiên
Tính hệ thống thông gió cưỡng bức
Chương 5: Thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng
Các loại thiết bị đo lường, tự động và an toàn trong lò hơi
Khung lò, tường lò và bảo ôn
Nhà lò và hệ thống cấp nhiên liệu, thải tro xỉ
Chương 6: Vận hành, bảo dưỡng và xu thế phát triển lò hơi
Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
Chọn số lượng lò hơi và phân phối phụ tải giữa các lò
Vân hành lò hơi
Một số vấn đề sử dụng lò hơi
Sơ qua về tình hình phát triển công nghệ lò hơi
Chương 7: Mạng nhiệt
Các hệ thống mạng nhiệt
Cách nối hộ tiêu thụ với mạng nhiệt
Tính toán thuỷ lực mạng nhiệt
Chế độ thuỷ lực của mạng nhiệt
Tính toán độ bền của ống
Tính toán tổn thất nhiệt của ống dẫn
Bù dãn nở nhiệt – ổ đỡ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Lê Dzần
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?sxby14o3cn6a8ko
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *