Công nghệ phần mềm – Phạm Thị Quỳnh

 

xc
Công nghệ phần mềm là một ngành không thể thiếu được trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ngày nay, chúng ta có thể sản xuất ra các hệ thống phần mềm lớn và hữu ích là nhờ phần lớn vào sự phát triển của Công nghệ phần mềm. Trong phạm vi giao trình Nhập môn Công nghệ phần mềm, chúng tôi giới thiệu chi tiết về vòng đời phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm và các pha cần thực hiện trong quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm, bao gồm: lập kế hoạch, khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, tích hợp, bảo trì … Để từ đó, giúp sinh viên có được những khái niệm căn bản về Công nghệ phần mềm và có khả năng áp dụng để xây dựng một hệ thống cụ thể.
Sinh viên có khả năng:
– Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm
– Phân tích được các yêu cầu của người sử dụng
– Lựa chọn một mô hình quy trình phát triển phần mềm thích hợp cho một sản phẩm cụ thể.
– Giải thích tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá chất lượng phần mềm.
– Biết được phải tạo ra những kết quả gì trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm.
– Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể.
– Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm.
Điều kiện tiên quyết
– Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và đã từng lập trình các ứng dụng cơ bản
– Có khả năng áp dụng những cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
– Có hiểu biết về kiến trúc máy tính, mạng máy tính.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Thị Quỳnh
Kiểu tập tin : HTML
Độ lớn tập tin : 1.16 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?tvxm3ndmwlm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *