Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Phạm Ngọc Hồ | Hoàng Xuân Cơ, 304 Trang

 

qqCho đến nay, thuật ngữ “Đánh giá tác động môi trường” không còn xa lạ đối với những người làm công tác quản lý ở các cấp, các ngành cũng như các người làm công tác khoa học trong nhiều lĩnh vực.
Ở nước ta, tuy công tác đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT) mới được tiến hành gần đây nhưng chúng ta đã nhanh chóng phát triển hoạt động này phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.ĐGTĐMT còn là công cụ quản lý môi trường có hiệu quả, giúp các cấp chính quyền, đoàn thể và đông dảo nhân dân nhạn thức rõ các tác động đến môi trường của các hoạt động phát triển, từ đó có những biện pháp giảm thiểu, khắc phục những tác động tiêu cực.
Vấn đề đặt ra là phải tiến hành công tác này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Muốn đạt được điều đó phải thực hiện đồng thời nhiều mảng công việc, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo nâng cao kiến thức về ĐGTĐMT. Nội dung của giáo trình này sẽ góp phần nhỏ vào công việc hết sức quan trọng này.
Cuốn sách gồm:
Chương 1: Tổng quan vè đánh giá tác động môi trường
Chương 2: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường
Chương 3: Các phương pháp dùng trong ĐGTĐMT
Chương 4: Đánh giá tác động môi trường đến chất lượng môi trường

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Ngọc Hồ
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?n2hhgr7dk6iy96z
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *