Đề cương bài giảng hợp ngữ (Assembler) – Nhiều tác giả, 108 Trang

 

Chương 1 : CƠ BẢN VỀ HỢP NGỮ
Chương 2 : Trạng thái của vi xử lý và các thanh ghi cờ
Chương 3 : Các lệnh lặp và rẽ
Chương 4 : Các lệnh dịch và quay
Chương 5 : Ngăn xếp và thủ tục nhánh
Chương 6 : Lệnh nhân và chia
Chương 7 : Mảng và các chế độ địa chỉ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 245.01 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?d7hfez5cgjuueq8
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *