Đề cương thực hành mạng máy tính – Ths.Ngô Bá Hùng

 

+ Trình bày được đặc điểm của các hệ điều hành thuộc họ MS-Windows
+ Trình bày được kiến trúc của hệ điều hành Windows 2000
+ Trình bày được những điểm mới của Windows 2000 so với các hệ điều hành trước đó
+ Trình bày được sự khác biệt giữa hai mô hình mạng Workgroup và Domain
+ Quản trị được hệ điều hành windows 2000 Professional ở những khía cạnh sau:
o Biết cách thay đổi tên máy tính, tên nhóm, địa chỉ IP của máy tính
o Phân biệt được những nhóm người dùng khác nhau của hệ thống
o Tạo tài khoản người dùng mới
o Thay đổi thông tin về người dùng
o Đặt lại mật khẩu mới cho một người dùng
o Tạo các nhóm người dùng mới và thay đổi thành viên của các nhóm người dùng
o Trình bày được các loại quyền khác nhau trên hệ thống tập tin NTFS
o Biết cách phân quyền trên tập tin hay thư mục cho những người dùng khác nhau
o Trình bày được các quyền chia sẻ tập tin
o Biết cách chia sẻ tập tin theo những quyền truy cập khác nhau
o Tìm kiếm và truy cập được các tài nguyên được chia sẻ trên mạng
o Phân biệt được sự khác biệt giữa Quyền trên hệ thống tập tin và quyền chia sẻ tập tin
+ Cài đặt và quản trị được dịch vụ tên miền (DNS), bào gồm các nội dung cụ thể sau:
o Trình bày được mô hình hoạt động, cách thức tổ chức của dịch vụ DNS.
o Cài đặt dịch vụ DNS trên Windows 2000 Server
o Tạo được Domain theo những yêu cầu khác nhau
o Đặt tên miền cho các máy tính
o Cấu hình máy trạm sử dụng một DNS server
o Tìm kiếm máy tính theo tên miền
+ Cài đặt và quản trị miền trên Windows 2000 Server, gồm các nội dung cụ thể sau:
o Cài đặt được dịch vụ Active Directory
o Đưa các máy tính trạm vào miền
o Thiết lập và quản lý người dùng và nhóm người dùng trong miền
o Chia sẻ tài nguyền trên máy phục vụ
o Sử dụng tài nguyền chia sẻ trong miền từ các máy trạm
o Tạo thư mực người dùng (Home Directory)
o Hiển thị các sự kiện
o Kiểm tra hệ thống

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ngô Bá Hùng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 834.16 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?wcga1o5pciwxici
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *