[Đề tài] Bảo mật và an toàn thông tin cho giao thức IP – Ts.Đào Văn Giá

_ Các nội dung mà đề tài đã tiến hành nhằm thực hiện 2 mục tiêu đă được đăng ký trong bản thuyết minh đề tài, đó là:
+ Nghiên cứu một số công nghệ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các mạng dùng giao thức IP, từ đó đề xuất mô hình phù hợp đặc điểm sử dụng ở Việt Nam.
+ Phục vụ việc phát triển thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực.
_ Sự phát triển của các mạng máy tính nói riêng và mạng Internet nói chung đă làm cho nhu cầu đảm bảo an ninh an toàn thông tin trên mạng ngày càng tăng.Có nhiều công nghệ mạng (ví dụ như  Ethernet và Token Ring), có nhiều giao thức mạng (ví dụ như TCP/IP, IPX/SPX và NETBEUI,…), nhưng do sự phát triển vượt trội của giao thức IP so với các giao thức khác trên thế giới, và căn cứ vào đặc điểm công nghệ mạng được triển khai tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng để có thể bảo đảm được an ninh an toàn cho hầu hết các dịch vụ mạng thì chỉ cần tập trung vào giải quyết các bài toán đối với giao thức IP. Nếu có giải pháp và sản phẩm bảo mật tốt cho môi trường IP, khi gặp phải các môi trường truyền thông khác chúng ta có thể dùng các thiết bị chuyển đổi (ví dụ như  E1-IP) để sử dụng được các giải pháp và sản phẩm đă có.
_ Việt Nam đang trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế. Thương mại điện tử chính là một công cụ đắc lực phục vụ cho quá trình hội nhập ấy. Ở trong nước cũng đang quá tŕnh xây dựng chính phủ điện tử (đề án 112 của Chính phủ về Tin học hoá quản lý hành chính). Để cho thương mại điện tử cũng như chính phủ điện tử phát triển được đều cần có sự hỗ trợ của các công cụ/sản phẩm đảm bảo an ninh bảo mật thông tin trên các mạng truyền thông tin học.
Sau đây là mục lục chính:
_ Danh sách những nguời thực hiện.
_ Bài tóm tắt.
_ Mục lục.
_ Bảng chú giải các chữ viết tắt, kí hiệu, đơn vị đo, từ ngắn hoặc thuật ngữ.
_ Lời mở đầu.
_ Tổng kết các nội dung nghiên cứu và kết quả chính.
_ Nhóm thứ nhất: Nghiên cứu tổng quan, tìm hiểu giải pháp cho các cơ chế đảm bảo an ninh an toàn mạng.
_ Nhóm thứ hai: Các sản phẩm bảo mật gói IP trên các môi trường Linux, Solaris và Windows.
_ Nhóm thứ ba: Cung cấp và sử dụng chứng chỉ số.
_ Nhóm thứ tư: Đảm bảo toán học.
_ Một số nội dung khác.
_ Kết luận và kiến nghị.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đào Văn Giá
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.94 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?r8a6drlzcb8l7g2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *