Đề tài thảo luận môn Cơ sở dữ liệu & Ứng dụng phần mềm

Đề 1: Quản lý giao dịch tại kho hàng của cửa hàng

Đề 2: Quản lý lịch dạy học cho một trường học

Đề 3: Quản lý hoạt động của một công ty chuyên tổ chức sự kiện.

Đề 4: Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Đề 5: So sánh sự khác biệt về cú pháp SQL chuẩn và SQL được cài đặt trong hệ quản trị csdl Access.

Đề 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý hoạt động nghiệp vụ của công ty trung gian chuyên xử lý đơn đặt hàng và thanh toán cho các tổ chức.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?z06198ds31xt6d2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *