[Đề tài] Xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả – Ts.Trần Văn Trường

 

zxc_ Giới thiệu chung.
_ Hệ mã khối khóa bí mật.
_ Độ an toàn của các hệ mã khối.
_ Các mã khối lặp.
_ Các cấu trúc mã khối đơn giản.
_ Mô hình hệ DES.
_ Thám mã vi sai đối với các mã khối lặp.
_ Nguyên lý chung của phương pháp thám mã tuyến tính.
_ Xấp xĩ tuyến tính các hộp nén.
_ Xấp xĩ tuyến tính hệ mã DES.
_ Thiết lập các quan hệ bậc 2 với S-hộp.
_ Áp dụng vào thám mã phi tuyến.
_ Hộp thế trong mã khối.
_ Khảo sát một số lớp hàm cụ thể.
_ Phân loại lược đồ khóa của các hệ mã khối.
_ Việc sử dụng hoán vị trong các hàm vòng, các phép biến đổi đầu vào và đầu ra của một hệ mã khối.
_ Nhóm sinh của các hàm mã khóa.
_ Xích Markov hữu hạn.
_ Đồ thị ngẫu nhiên.
_ Mật mã Markov.
_ Tính Ergodic đối với các hàm vòng ngẫu nhiên.
_ Các điều kiện lý thuyết nhóm cho hàm một vòng.
_ Ứng dụng cho DES.
_ Ứng dụng cho IDEA.
_ Mô hình mã, giải mã.
_ Các tham số cụ thể.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Văn Trường
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.63 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://soict.hut.edu.vn/~vannk/AntoanThongtin/GTATTT/GTATTT_Chuong2.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *