Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 1776: Phần Xây Dựng, 573 Trang

http://www.thuvienso.info
Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy  thi công để hoàn  thành một đơn vị khối lượng công  tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3  bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự  toán được  lập  trên cơ sở các quy chuẩn,  tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng;  trang  thiết bị kỹ  thuật, biện  pháp  thi  công  và những  tiến bộ khoa  học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).- Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương. 
Chương I       : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II      : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III     : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV    : Công tác làm đường
Chương V     : Công tác xây gạch đá
Chương VI    : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương VIII  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX    : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X      : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI    : Các công tác khác

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thanh Nguyên
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3.38MB

 

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?4ruj578256zdxmp
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.