Chưa phân loại

Đồ án Dùng điều khiển từ xa điều khiển động cơ điện một chiều 12v

Capture

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

1.1. Tầm quan trọng của động cơ điện một chiều.

1.2. Cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

1.2.1. Cấu tạo.

1.2.2. Hoạt động.

  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ THU PHÁT HỒNG NGOẠI.

           2.1. Khái niệm về thu phát hồng ngoại.

2.2. Linh kiện thu sóng hồng ngoại.

2.3. Mạch điện IC phát hồng ngoại PT2248.

2.4. Mạch điện IC thu hồng ngoại PT2249.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.

           3.1. Sơ đồ khối.

3.2. Nguyên lý hoạt đông của từng khối.

  CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG TRONG MACH.

          4.1. Điện trở – Tụ điện.

4.2. Điôt – Led.

4.3. IC 78xx – Transistor H1061.

4.4. IC phát hồng ngoại PT2248.

4.4. IC thu hồng ngoại PT2249.

4.5. IC 4017.

4.6. Mắt nhận hồng ngoại KSM-603LM.

CHƯƠNG V: SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH.

         5.1. Mạch phát

5.1.1. Sơ đồ nguyên lý.

5.1.2. Sơ đồ board.

5.1.3. Nguyên lý hoạt động.

5.2. Mạch thu.

5.2.1. Sơ đồ nguyên lý.

5.2.2. Sơ đồ board.

5.2.3. Nguyên lý hoạt động.

5.3. Mạch động lực và điều khiển động cơ.

5.3.1. Sơ đồ nguyên lý.

5.3.2. Sơ đồ board.

5.3.3. Nguyên lý hoạt động.

   Tài liệu tham khảo.

 

Link download mediafire
http://www.mediafire.com/view/5au4ic5umjh65qu/Đồ_án_Dùng_điều_khiển_từ_xa_điều_khiển_động_cơ_điện_một_chiều_12v.doc

XEM THÊM

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button