Đồ án Thiết kế máy phay CNC

HE THONG KIN

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY CNC VÀ ĐẶC ĐIỂM

KINH TẾ_KỸ THUÂT

Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CNC

1. Khái niệm về điều khiển và điều khiển số

Điều khiển

Điều khiển số

Bản chất của điều khiển số

Phân loại HTĐK máy công cụ

1.2.2.1 Điều khiển theo kiểu truyền thống

1.2.2.2 Điều khiển số và các hệ điều khiển số

1. Điều khiển số

2. Hệ thống điều khiển số

3. Phân loại hệ thống điều khiển số

a. Hệ thống hở

b. Hệ thống kín

c. Cấu trúc từng thành phần của hệ điều khiển số

2. Quá trình phát triển của máy CNC

2.1 Quá trình phát triển

2.2 Thực trạng ứng dung của máy CNC tại Việt Nam

2.3 Sự giống và khác nhau giữa máy phay truyền thống và máy phay ĐKS

2.3.1 Giống nhau

2.3.2 Khác nhau

2.3.2.1 Máy phay truyền thống

2.3.2.2 Máy phay CNC

3. Các hệ điều khiển số và và các dạng điều khiển số

3.1 Các hệ điều khiển số

3.1.1 Hệ điều khiển NC (Numerical Control)

3.1.2 Hệ điều khiển CNC (Computer Numerical Control)

3.1.3 Hệ điều khiển DNC (Directe Numerical Control)

3.1.4 Điều khiển thích nghi AC (Adaptive Contrel)

3.1.5 Hệ thống gia công linh hoạt FMS (Flexible Manufacturing System)

3.2 Các dạng điều khiển của máy công cụ CNC

3.2.1 Điều khiển theo điểm

3.2.2 Điều khiển theo đường thẳng

3.2.3 Điều khiển theo biên dạng

3.2.3.1 Điều khiển 2D

3.2.3.2 Điều khiển 2,5D

3.2.3.3 Điều khiển 3D

3.2.3.4 Điều khiển 4D,5D

4. Hệ trục toạ độ máy CNC và các điểm chuẩn

4.1 Hệ trục toạ độ máy CNC

4.2 Hệ trục toạ độ của tất cả các loại máy phay

4.2.1 Máy phay đứng

4.2.2 Máy phay nằm

4.3 Các điểm gốc và điểm chuẩn

4.3.1 Điểm gốc của máy M (Machine Reference Zero)

4.3.2 Điểm chuẩn của máy R (Machine Reference Point)

4.3.3 Điểm zero của phôi W (Work piece Zero Point)

4.3.4 Điểm gốc của chương trình P (Programed)

4.3.5 Điểm chuẩn gá dao T và điểm gá dao N

5. Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC

5.1 Quĩ đạo gia công

5.2 Cách ghi kích thước chi tiết

5.2.1 Ghi kích thước tuyệt đối

5.2.2 Ghi kích thước tương đối

5.3 Lập trình cho máy công cụ CNC

5.3.1 Thông số hình học

5.3.2 Thông số công nghệ

5.3.2.1 Tốc độ chạy dao

5.3.2.2 Số vòng quay trục chính

5.3.3 Chương trình gia công

5.3.3.1 Từ lệnh

5.3.3.2 Câu lệnh

5.3.3.3 Các kí tự địa chỉ và những dấu hiệu đặc biệt (DIN 66025)

5.3.4 Cấu trúc của một chương trình

5.4 Các phương pháp lập trình cho hệ điều khiển

5.4.1 Lập trình trực tiếp trên máy

5.4.2 Lập trình bằng tay

5.4.2.1 Lập trình bằng tay trên cụm CNC khác

5.4.2.2 Lập trình bằng tay tại các phân xưởng chuẩn bị sản xuất

5.4.3 Lập trình với sự trợ giúp của máy tính

5.5 Chương trình con và chương trình chính

6. Qui trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết

6.1 Đặc điểm của qui trình công nghệ gia công trên máy CNC

6.2 Chọn chủng loại chi tiết gia công trên máy CNC

6.3 Yêu cầu đối với công nghệ của chi tiết

7. Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC

7.1 Phân loại nguyên công trên các máy CNC

7.2 Các nguyên công phay

7.2.1 Vùng gia công

7.2.2 Lượng dư gia công

7.2.3 Sơ đồ các bước khi phay

7.2.3.1 Quĩ đạo của dao

7.2.3.2 Khoảng cách giữa hai bước kề nhau

7.2.3.3 Phương pháp ăn dao vào chi tiết

7.2.4 Chọn chế độ cắt khi phay

7.2.4.1 Chọn chiều sâu cắt, t

7.2.4.2 Lượng chạy dao răng, SZ

Chương II: CƠ SỞ TỰ ĐỘNG CỦA MÁY CNC

1. Hệ thống đo chuyển vị trên máy công cụ CNC

Hệ thống đo theo kiểu quang học

Đo chuyển vị góc

Đo chuyển vị dài

Hệ thống đo chuyển vị theo số đo tuyệt đối

Nguyên tắc cảm ứng

Chuyển vị góc

Chuyển vị dài

2. Hệ thống tự động điều chỉnh vị trí

Điều khiển vị trí bằng thước mã hoặc bộ mã góc

Điều khiển vị trí bằng số với hệ thống đo dịch chuyển bằng gia số

Điều khiển vị trí bằng số nhờ hệ thống đo dịch chuyển tương đối có tính chất chu kì

3. Bộ so sánh

Bộ so sánh kiểu gia số

Bộ so sánh kiểu tuyệt đối

4. Đo trên máy CNC

Đo chi tiết trên máy CNC

Đo dao trên máy CNC

Chương III: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ_KỸ THUẬT

 

Phần II: THIẾT KẾ PHẦN TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY PHAY

Chương I: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH VÀ SƠ LƯỢT VỀ MÁY

CHUẨN

1.1 Thông số kỹ thuật chính

1.2 Sơ lượt máy chuẩn

Chương II: THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY

2.1 Vận tốc cắt và lượng chạy dao giới hạn

2.2 Chuỗi số vòng quay

2.3 Thiết kế động học hộp tốc độ

2.3.1 Công dung và yêu cầu

2.3.1.1 Công dung

2.3.1.2 Yêu cầu

2.3.2 Chọn phương án

2.3.3 Xây dựng lưới đồ thị vòng quay

2.3.4 Sơ đồ động học hộp tốc độ

2.4 Thiết kế đường truyền chạy dao

2.4.1 Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật

2.4.1.1 Đặc điểm

2.4.1.2 Yêu cầu

2.4.2 Thiết kế đường truyền chạy dao

2.4.3 Sơ đồ động đường truyền chạy dao

2.5 Sơ đồ động học toàn máy

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=197[/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Download trọn bộ tài liệu vận hành phay CNC | Danh bạ trung tâm CAD/CAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *