Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn – Nguyễn Thanh Sơn, 163 Trang

 

http://www.thuvienso.info Giáo trình “Đo  đạc và chỉnh  lí số liệu thuỷ văn”  trang bị  cho sinh viên chuyên ngành thuỷ văn lục địa những kiến thức cơ bản nhất về việc thu thập và chỉnh lí số liệu thuỷ văn gồm hai phần:
Phần 1 –  Đo  đạc thủy văn do  Nguyễn Thanh Sơn biên soạn  từ chương 1  đến chương 7 bao gồm các phương pháp  đo  đạc và tính toán các đặc trưng cơ bản của chế độ nước : mực nước, độ sâu, vận tốc dòng chảy, lưu lượng nước và lưu lượng phù sa, độ mặn, nhiệt độ , màu sắc và độ trong suốt của nước. Giáo trình  đề cập những vấn  đề cơ bản về mặt nguyên lý của các dụng cụ và phương pháp  đo cũng như những nét  đặc trưng nhất của chế độ đo dòng chảy ở nước ta.
Phần 2 – Chỉnh biên  tài liệu thuỷ văn do Đặng Quí Phượng biên soạn từ chương 8  đến chương 10 trình bày những phương pháp thông dụng nhất để chỉnh lí tài liệu đo đạc : mực nước, lưu lượng nước và lưu lượng phù sa liên quan đến những sai số do điều kiện đo đạc gây ra cần hiệu chỉnh. Phần này giới thiệu từ nguyên lý đến các bước tiến hành hiệu chỉnh các đặc trưng dòng chảy.
Tài liệu  được viết cho sinh viên thuỷ văn các trường  đại học có đào tạo chuyên ngành này. Một số qui định chi tiết đã viết rõ trong cuốn “Tiêu chuẩn ngành – Qui phạm quan trắc”  do Tổng cục Khí tượng – Thuỷ văn ban hành năm 1994 chúng tôi chỉ  giới thiệu chứ không  đề cập lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả  đã nhận  được nhiều ý kiến  đống góp từ các  đồng nghiệp.  Đặc biệt các ý kiến của PGS. TS Nguyễn Văn Tuần và TS. Cao Đăng Dư đã làm tăng nhiều chât lượng cuốn sách này.  Giáo trình chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, chúng  tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các chuyên gia trong l ĩnh vực này để hoàn thiện nó trong những lần sau.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?e88wx7ks0xks2do
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *