Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics

Động cơ từ kháng ( ĐCTK) là loạt động cơ có thể được chế tạo với giá thành đặc biệt thuận lợi. ĐCTK có một số ưu điểm nổi bật như: Tốn thất xuất hiện chủ yếu ở phía Stator và do đó rất dễ làm mát, quán tính được Rotor bé nên có kết cấu bền vững và phù hợp cho tốc độ quay cao, mômen khởi động lớn, chịu quá tải ngắn hạn rất tốt. Chính vì vậy, ĐCTK đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các hệ thống Mechatronics.

Sau khi điểm lại nguyên lý hoạt động, báo cáo trình bầy tóm tắt các vấn đề đang được quan tâm xung quanh ĐCTK như: Điều khiển có hoặc không có đo tốc độ quay, giảm mômen lắc, cải thiện hệ số công suất và một số quan điểm trong thiết kế động cơ. Mặc dù ra đời đã lâu, ĐCTK vẫn ít được chú ý sử dụng do một số nhược điểm mang tính tiền định, có nguồn gốc từ nguyên lý của động cơ, đó là: Mômen quay chứa nhiều hài bậc cao (mômen lắc), gây nhiều tiếng ồn và hiệu suất thấp.

Chỉ từ đầu thập kỷ 90, khi các lĩnh vực cảm biến, điện tử công suất, và đặc biệt là vi điều khiển / vi xử lý tín hiệu đạt được những tiến bộ đáng kể, cho phép khắc phục các điểm yếu nói trên bằng các giải pháp phần mềm một cách rất có hiệu quả, đồng thời bảo đảm giá thành hệ thống thấp. Khi ấy, ĐCTK lại được quan tâm đến, đặc biệt trong những ứng dụng công suất nhỏ. Ưu điểm nổi bật của ĐCTK là: Tổn thất xuất hiện chủ yếu ở phía stator và do đó rất dễ làm mát, quán tính rotor bé nên có kết cấu bền vững và phù hợp cho tốc độ quay cao, mômen khởi động lớn, chịu quá tải ngắn hạn rất tốt. Thêm vào đó, ĐCTK có giá thành chế tạo thấp nhất trong các loại động cơ và không cần bảo dưỡng. Mở đầu bằng tóm tắt nguyên lý của ĐCTK, báo cáo tập trung giới thiệu tình trạng hiện tại của công tác nghiên cứu phát triển ứng dụng các hệ truyền động sử dụng ĐCTK, đặc biệt trong các hệ Mechatronics. Đây là mảng vấn đề còn đang bỏ ngỏ trong nghiên cứu / giảng dậy tại nước ta.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Phùng Quang
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?ofj8t87vcsfq18f
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *