Động lực học máy – Gs.Ts.Đỗ Sanh, 177 Trang

zxcLời nói đầu
Chương 1. Các khái niệm cơ bản và định nghĩa
Chương 2. Chuyển động của máy cứng một bậc động
Chương 3. Động lực của quá trình bình ổn
Chương 4. Động lực của quá trình mở máy và tắt máy
Chương 5. Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính
Chương 6. Chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền đàn tính
Chương 7. Động lực học của quá trình chuyển tiếp
Chương 8. Điều khiển chuyển động của máy theo chương trình
Chương 9. Hệ điều khiển với liên kết ngược
Chương 10. Một số bài toán tổng hợp tối ưu điều khiển chuyển động máy
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Sanh
Kiểu tập tin : PDF

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?izrrra90h95lqm9
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.