Giao Thông Đô Thị và Chuyên Đề Đường – Ts.Phan Cao Thọ, 100 Trang

Chương 1: GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ
§1.2 Mạng lưới đường phố
§1.3 Chức năng đường phố và phân loại
§1.4 Điều tra dự báo nhu cầu GTVT đường phố
Chương 2: THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG, BÌNH ĐỒ VÀ TRẮC DỌC ĐƯỜNG PHỐ
§2.1 Cấu tạo MCN và chức năng các yếu tố MCN đường đô thị.
§2.2 Khả năng thông hành và mức độ phục vụ.
§2.3 Nguyên tắc và trình tự thiết kế mặt cắt ngang đường đô thị.
§2.4 Thiết kế bình đồ
§2.5 Thiết kế trắc dọc
Chương 3: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC VÀ QUY HOẠCH MẶT ĐỨNG ĐƯỜNG PHỐ
§3.1 Hệ thống thoát nước đô thị.
§3.2 Các công trình cấu thành hệ thống thoát nước đường đô thị.
§3.3 Các nguyên tắc chung thiết kế thoát nước và đặt đường ống thoát nước mưa.
§3.4 Phương pháp tính toán thoát nước mưa, nước thải
§3.5 Thiết kế chiều đứng đường phố
§3.6 Thiết kế chiều đứng nút giao thông
Chương 4: THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG
§4.1 Phân loại và phạm vi áp dụng
§4.2 Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nút giao thông
§4.3 Trình tự quy hoạch và thiết kế nút giao thông
§4.4 Nguyên tắc kênh hoá và phân luồng
§4.5 Một số cấu tạo của nút giao thông
§4.6 Hướng dẫn thiết kế một số nút giao cùng mức
§4.7 Tính toán khả năng thông hành của nút.
§4.8 Nút giao thông hình xuyến
§4.9 Nút giao thông có đèn tín hiệu
§4.10 Nút giao thông khác mức
§4.11 Thiết kế nhánh nối
Chương 5: THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
§5.1 Một số khái niệm
§5.2 Một số giải pháp TCGT
§5.3 Phương pháp thống kê phân tích tai nạn giao thông (TNGT)
Chương 6: CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC VỤ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
§6.1 Bãi đỗ xe
§6.2 Điểm dừng xe công cộng
§6.3 Thiết kế chiếu sáng phục vụ giao thông
§6.4 Trồng cây đường đô thị

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Phan Cao Thọ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.72 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?16z45pfkl5xidz0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *