Giáo trình 2DCAD

Giáo trình 2DCAD

MỤC LỤC

CHƯƠNG I
PHẦN I
GIỚI THIỆU AUTOCAD 2007
PHẦN II
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
CHƯƠNG II
TỔCHỨC BẢN VẼ
CHƯƠNG III
CÁC BƯỚC,LỆNH VẼCƠBẢN
CHƯƠNG IV
CÁC LỆNH TRUY BẮT ĐỐI TƯỢNG
CHƯƠNG V
LỚP & DẠNG ÐƯỜNG NÉT
CHƯƠNG VI
KỸTHUẬT HIỆU CHỈNH CƠBẢN
CHƯƠNG VII
CÁC LỆNH VẼNHANH
CHƯƠNG VIII.
KỸTHUẬT VẼNÂNG CAO
CHƯƠNG IX.
CHỮ& KÍCH THƯỚC
CHƯƠNG X
KỸTHUẬT HIỆU CHỈNH NÂNG CAO
CHƯƠNG XI
KHỐI & THUỘC TÍNH
(BLOCKS & ATTRIBUTES)
CHƯƠNG XII
BỐTRÍ BẢN VẼ& IN ẤN

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?rpkz49lo9orchtp
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *