Giáo trình 8051 cơ bản – Nguyễn Huy Thanh, 128 Trang

 

xv
Bài 1 Giới thiệu về vi điều khiển
– Tiêu chuẩn trong lựa chọn một bộ vi điều khiển
– Vi điều khiển và vi xử lý
– Sơ đồ chân vi điều khiển 8051
– Mạch 8051 tối thiểu
– Cấu trúc sơ đồ khối của vi điều khiển 8051
– Các thành viên khác của họ 8051
– Ram nôi và các thanh ghi SFR của 8051
– Giới thiệu sơ qua các nguồn ngắt
Bài 2 Ngôn ngữ lập trình C
– Cấu trúc một chương trình
– Các loại biến trong C
– Hàm trong C
– Các toán tử cơ bản
– Các cấu trúc rẽ nhánh, kiểm tra

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Huy Thanh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?1hun0xn0yic
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *