Giáo trình an toàn điện – Nguyễn Ngọc Lan, 80 Trang

Chương 1 Nhập môn về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh lao động
1- Các khái niệm cơ bản về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động
2- Pháp luật, chế độ chính sách bảo hộ lao động
3- Kỹ thuật vệ sinh lao động
4- Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương và biện pháp phòng ngừa
Chương 2 Các khái niệm về an toàn điện
1- Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
2- Điện trở cơ thể người
3- Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật đến tai nạn điện
4- Ảnh hưởng của dòng điện giật đến tai nạn điện giật
5- Ảnh hưởng của thời gian dòng điện qua người đến tai nạn điện giật
6- Ảnh hưởng của tần số dòng điện giật đến tai nạn điện giật
7- Hiện tượng dòng điện đi trong đất
8- Điện áp tiếp xúc và điện áp bước
9- Điện áp cho phép
10- Phân loại xí nghiệp theo quan điểm an toàn điện
Chương 3 Phân tích an toàn các mạng điện
– Khái niệm
– Mạng điện một pha
– Phân tích an toàn trong mạng địên ba pha
Chương 4 Bảo vệ nối đất
– Khai niệm chung
– Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối đất
– Các hình thức nối đất
– Lĩnh vực áp dụng của bảo vệ nối đất
– Điện trở nối đất, điện trở suất của đất
– Các quy định về điện trở nối đất tiêu chuẩn
– Tính toán hệ thống nối đất
Chương 5 Bảo vệ dây trung tính
– Mục đích và ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính
– Phạm vi áp dụng của bảo vệ dây trung tính
– Nối đất làm việc và nối đất lặp lại
– Cách thức thực hiện bảo vệ nối dây
– Tính toán bảo vệ nối dây
Chương 6 Bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp
– Sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp
– Các biện pháp bảo vệ chống xâm nhập
Chương 7 Ảnh hưởng của trương điện từ và đề phòng tĩnh điện
– Trường điện từ tần số cao và ảnh hưởng đến con người
– Các biện pháp phòng chống
– Ảnh hưởng của trường điện từ tần số công nghiệp
– Đề phòng tĩnh điện
Chương 8 Dung cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người bị điện giật
– Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người tránh bị điện giật
– Phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện cho người khi làm việc
– Cấp cứu người bị điện giật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Ngọc Lan
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?54bxhd95x5lya7b
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *