Giáo trình An toàn thông tin – Ths.Nguyễn Công Nhật, 214 Trang

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
1.1. Mở đầu về an toàn thông tin
1.2. Nguy cơ và hiểm họa đối với hệ thống thông tin
1.3. Phân loại tấn công phá hoại an toàn thông tin
1.4. Vai trò của hệ điều hành trong việc đảm bảo an toàn thông tin
1.4. Tính cần thiết của an toàn thông tin
1.5. Chi phí để đảm bảo an toàn
CHƯƠNG II: CÁC PHẦN MỀM PHÁ HOẠI
2.1. Phân loại các phần mềm phá hoại
2.2. Các phương pháp tấn công thường được sử dụng bởi phần mềm phá hoại
2.3. Bảo vệ thông tin khỏi các phần mềm phá hoại
CHƯƠNG III: AN TOÀN BẰNG CÁCH DÙNG MẬT MÃ
3.1. Mã cổ điển
3.2. Các mã thế cổ điển thay thế
3.3. Mã khối hiện đại
3.4. Chuẩn mã dữ liệu (DES)
3.5. Chuẩn mã nâng cao (AES)
3.6. Các mã đối xứng đương thời
Chương 4: AN TOÀN WEB
4.1. Web và vấn đề an toàn Web
4.2. An toàn dịch vụ web: Kiến trúc đề xuất
4.3. Giới thiệu một kỹ thuật tấn công SQL Injection
4.4. Cách phòng chống
CHƯƠNG V: AN TOÀN MẠNG KHÔNG DÂY
5.1. Giới thiệu về an toàn mạng không dây
5.2. Giới thiệu về IEEE 802.11
5.3. Mạng Boluetooth
5.4. Phân tích các tấn công mạng không dây
5.5. Các biện pháp an toàn mạng không dây
5.6. Cấu hình an toàn kết nối không dây trong các mạng WINDOWS, LINUX

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Công Nhật
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 2.21 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?35mbm2ssj6bjgad
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *