Giáo trình Autocad 3D – Trung Tâm Đào Tạo Tri Thức, 22 Trang

– Giáo trình autocad 3D
– Điểm nhìn, hệ trục tọa độ trong 3D cao độ của hình vẻ 3D
+ Thay đổi gốc nhìn
+ Hệ trục tọa độ trong vẻ 3D
+ Tạo hình 3D từ hình 2 chiều
– Tạo hình từ khối cơ bản, nhập tạo độ điểm trong vẻ 3D
+ Tạo hình từ khối cơ bản
+ Cách nhập tọa độ điểm trong autocad 3D
– Lệnh vẽ mặt trong không gian 3D
+ Mặt phẳng 3D
+ Các lệnh tạo mặt mới
– Khối rắn, các cách cộng trừ  khối rắn
+ Các phép toán trên vật thể đặc
– Hiệu chỉnh vật thể đặc
+ Hiệu chỉnh vật thể đặc
+ Các lệnh hiệu chỉnh trong không gian
– Nguồn sáng trong vẽ 3D
+ Nguồn sáng
+ Đưa nguồn sáng vào tô bóng
– Tô bóng đối tượng 3D
+ Lệnh Rmat
– Quan sát vật thể tô bóng
+ Lệnh Dview
– Chế độ tô bóng hình ảnh
+ lệnh Render
+ Hiệu chỉnh
– Thiết lập cửa sổ nhìn trong bản vẽ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 234KB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?2yzhb8gm5hvyr3l
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *