Giáo Trình Bài Giảng 3D Studio Max – Nhiều Tác Giả, 54 Trang


– Bài 1. Đại cương về 3DMAX
– Bài 2. Tạo các vật thể cơ bản
– Bài 3. Tạo hình phẳng
– Bài 4. Tạo vật thể từ hình phẳng
– Bài 5. Hiệu chỉnh và biến đổi vật thể 3 chiều
– Bài 6. Hiệu chỉnh hình dáng vật thể 3 chiều
– Bài 7. Tạo các bật thể phức tạp
– Bài 8. Tạo vật thể mô hình lưới
– Bài 9. Chất liệu
– Bài 10. Sử dụng đèn chiếu sáng
– Bài 11. Sử dụng Camera
– Bài 12. Một số hiệu ứng thông dụng
– Bài 13. Diễn họat
– Bài 14. Kết xuất

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Khuyết danh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 7.36MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?18902nmafbkdrsw
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *