Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống an toàn

giao_trinh_bao_duong_he_thong_an_toan.DW1o0O7Jog

Mục lục

 

Tuyên bố bản quyền                                                                                             2

Lời tựa                                                                                                                  3

Mục lục                                                                                                                 4

Giới thiệu về mô đun                                                                                           5

Bài 1: Công tác chuẩn bị trước khi bảo dưỡng cơ cấu an toàn Mã bài: Mo 12 N 2 l1 11
Bài 2: Tháo cơ cấu an toàn Mã bài: Mo 12 N 2l2 16
Bài 3: Làm sạch và kiểm tra chi tiết sau khi tháo Mã bài: Mo 12N2L3 19
Bài 4: Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và chuẩn bị chi tiết thay thế Mã bài: Mo 12 N 2L4 27
Bài 5: Lắp các cơ cấu an toàn Mã bài: Mo 12 N 5L5 34
Bài 6: Thử cơ cấu an toàn Mã bài: Mo 15 N 5L6 43

Các thuật ngữ chuyên môn và tài liệu tham khảo                                               47

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/5vl5ddb5x0rggdn/bao_duong_he_thong_an_toan_9T75FDt3zo_20130718083950_169747.doc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.