Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ – Phạm Đức Nhiệm, 101 Trang

zxc
Trong thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các thông tin của các đối tượng cần quan tâm là đòi hỏi cấp thiết. Việc xây dựng các hệ thống quản lý các thông tin trên máy tính được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực.
Chương 1: Sơ lược về cơ sở dữ liệu
Giới thiệu một số khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sơ lược về một số mô hình, mô hình thực thể liên kết,..
Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
Trình bày các khái niệm quan trong cũng như một số phép toán cơ bản của mô hình CSDL
Chương 3: Ngôn ngữ con dữ liệu
Tình bày SQL như một ngôn ngữ đầy đủ
Chương 4: Lý thuyết thiết kế CSDL
Trình bày các kiến thức phụ thuộc hàm, áp dụng các kiến thức này vào việc tìm khóa và chuẩn hóa các lược đồ CSDL quan hệ.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Đức Nhiệm
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 12.24 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?inbwt7g7d8iv9jg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *