Giáo Trình Đào Tạo Visual Basic 6.0 – FPT Software Solution, 260 Trang

1 Mục lục
2 Làm quen với visual basic 6.0
3 Tìm hiểu Visual basic 6
4 Làm việc với các điều khiển
5 Nhập môn lập trình
6 Lập trình xử lý giao diện
7 Xử lý tập tin
8 Sử dụng DLL và Windows API
9 Thêm trợ giúp vào ứng dụng
10 Lập trình hướng đối tượng
11 Công cụ trong VB6
12 Những khái niệm cơ bản về CSDL
13 Các đối tượng truy cập dữ liệu
14 Thiết lập báo cáo và Xuất thông tin
15 ODBC và các đối tượng dữ liệu từ xa
16 Truy cập cơ sở dữ liệu với lớp
17 Truy cập dữ liệu từ xa
18 Đối tượng dữ liệu ActiveX

 

Nguồn : Internet
Tác giả : FPT
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 8.7MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?6kb3f33cfqkebcl
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *