Giáo trình Điện tử cơ bản ( 124 trang)

Capture 

MỤC LỤC

 

BÀI 1: NGUỒN MỘT CHIỀU

BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

BÀI 3: NGUỒN XOAY CHIỀU

BÀI 4: ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

BÀI 5: ĐIỆN TRỞ – TỤ ĐIỆN

BÀI 6: CUỘN DÂY – BIẾN ÁP

BÀI 7: ĐI ỐT – TRANSISTOR

BÀI 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI

BÀI 9: MẠCH ỔN ÁP NGUỒN

BÀI 10: MẠCH TẠO DAO ĐỘNG

BÀI 11: MOSFET – THYRISTOR

 

Link mediafire
http://www.mediafire.com/view/71v7tukndkdx89b/giao_trinh_dien_tu_co_ban_MBDMTf9Rhe_20130125021115_617.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.