Giáo trình giảng dạy Mạng máy tính – Khoa học tự nhiên, 685 Trang

Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có khả năng:
 • Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP.
 • Hiểu được các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch, Router, Modem, Network Card…
 • Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…
 • Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.
 • Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.
 • Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in, tập tin…
 • Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage.
 • Xây dựng được hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services).
 • Xây dựng và quản trị được các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail…
 • Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003.
 • Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : KHTN
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 14.65 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?vc933pr4nnzckxc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *