Giáo trình Giảng dạy SilverLight 2 – Phạm Chí Công | Trần Duy Biên, 112 Trang

 

http://www.thuvienso.info Chương I: Tổng quan về silverlight
1. Vì sao lại có silverlight?
2. Silverlight là gì
3. Các đac tính c:a silverlight
4. Kiên trúc tong the và các mô hình lap trình c:a Silverlight
5. Khả năng hỗ trợ trình duyệt, hệ điều hành và các công nghệ liên quan
6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ Silverlight 2 trên Visual studio 2008
7. Các ví dụ thực hành
8. Tài liệu tham khảo
Chương II: XAML và Layout
1. Tổng quan về XAML
2. Các namescope trong XAML
3. SK dHng XAMLReader.Load
4. XAML và các Custom class
5. XAML và Type Converter
6. Layout
Chương III: Sử dụng Silverlight trên Expression Blend và Visual Studio 2008
1. Giới thiệu về các công cụ phát triển Expression Blend 2 kết hợp với VS2008
2. Bắt đầu nhanh vớii Silverlight 2 trên Expression Blend 2
3. Xây dựng chương trình Silverlight 2 với Expression Blend và Visual Studio 2008Triển khai ứng dụng
Chương IV: Các Control và User control trong Silverlight
1. Giới thiệu vê các control phổ biến của Silverlight sử dụng tích hợp trong VS2008
2. Các Control Pho biên trong Silverlight 2
3. User Control trong Visual Studio 2008
Chương V: Xử lý đồ họa trên Silverlight
1. Giới thiệu
2. Shapes and Drawing
3. Geometries
4. Brushes
Chương VI: Media và Animation
1. Animation
2. Media
Chương VII: Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Silverlight
1. Giới thiệu một vài công nghệ để truy cập dữ liệu trong Silverlight
2. Sử dụng Data Binding
3. Sử dụng Isolated Storage
4. Khái quát về làm việc với dữ liệu XML
5. Truy cập dữ liệu SQL Server với WCF
Chương VIII: Giao tiếp mạng với silverlight
1. Giao tiếp HTTP và bảo mật trong Silverlight
2. Các hạn chế trong truy cập mạng với silverlight
3. Truy cập web service trong silverlight
4. Làm việc với socket
5. Mã hóa dữ liệu của service
Chương IX: Hiệu suất hoạt động trong ứng dụng Silverlight
1. Làm thế nào để chương trình cửa bạn chạy nhanh và ổn định
2. Sử dụng Background Worker

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 14MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?9tkzmbtzb7s
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *