Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010 – Microsoft Vietnam, 240 Trang

http://www.thuvienso.info I.  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 
Thêm tính năng Sparkline
Tính năng Slicers
Định dạng dữ liệu có điều kiện
PivotTables và PivotCharts
Share Workbook
II.  Nội dung chính
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 

1.1  Giới thiệu Excel
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
1.3. Thao tác với ô và vùng
1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
1.5 Thao tác với workbook
1.6. Thao tác với worksheet
Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 
2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh
2.2. Định dạng
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 
3.1 Giới thiệu công thức và hàm:
3.2 Các hàm trong excel
Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 
4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)
4.2 PivotTable và PivotChart
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 
5.1 Giới thiệu đồ thị
5.2. Vẽ đồ thị
5.3. Các thao tác trên đồ thị
Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính 
6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel
6.2. Thiết lập thông số cho trang in
6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print
6.4. Các lưu { khác
Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates 
7.1 Macro
Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật 
8.1 Phím Tắt
8.2 Thủ thuật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Microsoft Vietnam
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 10MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://upfile.vn/Fdu
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *