Giáo trình Hướng Dẫn Sử Dụng Infopath 2010 – Microsoft Vietnam, 208 Trang

http://www.thuvienso.info
Phần 1  Giới thiệu chung về INFOPATH 
I)  Giới thiệu
II)  Các ứng dụng của INFOPATH
III)  Những điểm mới của Microsoft Office 2010 
Phần 2  Sử dụng InfoPath 
I)  Các thành phần của InfoPath
II)  Giao diện làm việc.
Phần 3  Thiết kế  và sử dụng các Controls trong InfoPath 
I)  Mẫu Form đầu tiên
II)  Ứng dụng cho mẫu Form.
Phần 4  Các rules và tính toán. 
I)  Các luật lệ – quy tắc (Rule).
Phần 5  Làm việc với View và các Option Control 
I)  Làm việc với View
II)  Làm việc với các Lựa chọn (Option):
Phần 6  Xuất bản InfoPath (Publish InfoPath) 
I)  Các thuộc tính Security trên InfoPath
II)  Publish InfoPath Form:
Phần 7  Merge Form và thông tin. 
I)  Phân tích
II)  Mẫu biểu được thiết kế lại như sau:
III)  Tiến hành Merge
IV)  Ứng dụng của Merge thông tin.
Phần 8  Kết nối với dữ liệu bên ngoài
Phần 9  Digital Signature
Phần 10  Customize InfoPath và ứng dụng Workflow 

I)  Workflow:
II)  Tinh chỉnh InfoPath
Phần 11  Những  điểm lưu ý cho InfoPath 2010

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Microsoft Vietnam
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.4MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?jsbe8t98rrqup7a
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *