Giáo trình Kiến trúc máy tính 2 – Phan Văn Nghĩa, 62 Trang

 

zcxz
Chương 1: cấu trúc cơ bản của phần cứng & phần mềm máy tính
1.1 các thành phần của máy tính
1.2 hoạt động của máy tính
1.3 cấu trúc bus
1.4 phần mềm (software)
1.5 đặc trưng của máy tính
1.6 đôi nét về lịch sử phát triển của máy tính
Chương 2: biểu diễn số liệu
2.1 các loại số liệu
2.2 hệ thống số thập phân (decimal number system)
2.3 hệ thống số nhị phân (binary number system)
2.4 hệ thống số bát phân (octal number system)
2.5 hệ thống số thập lục phân ( hexadecimal number system)
2.6 mã bcd
2.7 mã alphanumeric
2.8 hệ thống số có dấu chấm động (floating-point number system)
2.9 phương pháp chẳn lẻ ( parity methode )
Chương 3 : cổng logic & mạch số
3.1 đại số bool
3.2 bảng sự thật (truth table)
3.3 phép cộng logic (or)
3.4 phép and logic
3.5 phép bù (not operation)
3.6 mô tả mạch logic bằng đại số bool
3.7 tính giá trị của một biểu thức bool
3.8 thực hiện mạch logic từ biểu thức bool
3.9 cổng nor, nand và xor
3.10 các định lý bool
3.11 định lý de morgan
3.12 thiết kế mạch logic tổ hợp
3.13 đơn giản hàm bool bằng phương pháp đại số
3.14 các mạch số
3.15 flip – flop
3.16 đồng hồ và ff có đồng hồ
Chương 4: bộ logic số học (alu)
4.1 cấu trúc của alu
4.2 bộ cộng nhị phân
4.3 biểu diễn số có dấu
4.4 biểu diễn số có dấu dùng hệ bù 2
4.5 phép cộng trong hệ bù 2
4.6 phép trừ trong hệ bù 2
4.7 cộng và trừ bcd
4.8 cộng và trừ hex

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Văn Nghĩa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 690.4 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?169s9taygrgvrjv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *