Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công tập 2 – Ts.Đỗ Đình Đức | Ts.Lê Kiều, 220 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Phần 1. KỸ THUẬT THI CÔNG LẤP GHÉP
Chương 1. Sơ đồ cấu tạo các loại nhà lắp ghép
Chương 2. Các thiết bị và máy dùng trong công tác lắp ghép
Chương 3. Sản xuất các kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn
Chương 4. Lắp ghép các kết cấu bê tông cốt thép
Chương 5. Gia công và liên kết kết cấu thép
Chương 6. Lắp ghép kết cấu thép
Chương 7. Lắp ghép công trình dân dụng
Chương 8. Lắp ghép công trình công nghiệp
Chương 9. Lắp ghép nhà không gian nhịp lớn
Chương 10. Lắp ghép công trìn cao dạng tháp
Phần 2. CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH
Chương 11. Công tác xây
Chương 12. Thi công trát, lát, ốp và trần công trình
Chương 13. Công tác lăn sơn và quét vôi
Sự xuất hiện của kinh tế tri thức là cơ hội để nước ta tận dụng đuổi kịp các nước tiên tiến. Trong chiến lược phát triển, đầu tư phát triển nguồn nhân lực con người là quan trọng nhất, trở thành yếu tố quyết định sự phát triển, là tiền đề để rút ngắn khoảng thời gian tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu và là khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn này. Khoa học công nghệ xây dựng được hiện đại hoá, làm đòn bẩy cho Ngành Xây dựng phát triển. Về khảo sát, thiết kế, tư vấn yêu, cầu là phải có khả năng đảm nhận các công trình đặc biệt đạt trình độ quốc tế. Về thi công, có khả năng thực hiện được công trình và tổ hợp công trình phức tạp có công nghệ cao, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại. Về vật liệu xây dựng, sản xuất ngang trình độ tiên tiến thế giới, có thể xuất khẩu và cạnh tranh trên thương trường. Tin học hoá trong toàn ngành cùng với việc hình thành và phát triển công nghệ phần mềm, sản xuất được phần mềm phục vụ các lĩnh vực xây dựng đạt mức xuất khẩu. Tự động hoá trong công việc khảo sát, thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng và trong một số công tác thi công xây lắp. Giáo trình này viết theo quan điểm cơ bản và hiện đại. Những thông tin được lựa chọn để đưa đến người sử dụng sách là những thông tin cập nhật, có phân tích trên cơ sở khoa học công nghệ mới. Giáo trình giúp người sử dụng sách những trang bị để hội nhập nền kinh tế thị trường trong nước và hội nhập khu vực.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Ts.Đỗ Đình Đức | Ts.Lê Kiều
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 9MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?sc77u1163vi848s
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *