Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP – Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Bài1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay dương hay bằng không.
Bài2: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.
Bài3: Viết chương trình nhập tọa độ hai điểm trong không gian. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả
Bài4: Viết chương trìnhnhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.
Bài5: Viết chương trìnhnhập vào 2 phân số. Tìm phân số lớn nhất và kết quả.
Bài6: Viết chương trìnhnhập vào2 số phức. Tính tổng, hiệu, tích và xuất kết quả.
Bài7: Viết chương trìnhnhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm.
Bài8: Viết chương trìnhnhập tọa tâm và bán kính của một đường tròn. Tính diện tích và chu vi của đường tròn.
Bài9: Viết chương trìnhnhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng và xuất kết quả.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.12 MB

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://upfile.vn/d512
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *