Giáo trình Lập trình truyền thông – Ngô Bá Hùng, 98 Trang

CHƯƠNG 1 Tổng quan về lập trình truyền thông

1.1. Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì

1.2. Phân loại cơ chế giao tiếp liên quá trình

1.3. Mô hình tham khảo OSI

1.4. Mạng TCP/IP

1.5. Dịch vụ mạng

1.6. Mô hình Client – Server

1.7. Các kiểu kiến trúc chương trình

CHƯƠNG 2 Sơ lược về ngôn ngữ Java

1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ Java

1.2. Chương trình ứng dụng kiểu Application

1.3. Các cấu trúc điều khiển trong Java

1.4. Ngoại lệ (EXCEPTION)

1.5. Một số vấn đề liên quan đến lớp trong Java

1.6. Vào / Ra với Stream

1.7. Luồng (Thread)

1.8. Bài tập áp dụng

CHƯƠNG 3 Ống dẫn (Pipe)

1.1. Giới thiệu về ống dẫn

1.2. Ống dẫn trong Java

1.3. Dịch vụ phản hồi thông tin (Echo Service)

1.4. Giả lập dịch vụ phản hồi thông tin bằng Pipe

CHƯƠNG 4 Socket

1.1. Giới thiệu về socket

1.2. Xây dựng ứng dụng Client-Server với Socket

1.3. Socket dưới ngôn ngữ Java

1.4. Bài tập áp dụng

CHƯƠNG 5 RPC và RMI

1.1. Lời gọi thủ tục xa (RPC- Remote Procedure Call)

1.2. Kích hoạt phương thức xa (RMI- Remote Method Invocation )

1.3. Xây dựng một ứng dụng phân tán với RMI

1.4. Bài tập áp dụng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ngô Bá Hùng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.52 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?vtydy0czc3n
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *