Giáo Trình Lịch Sử Kiến Trúc Thế Giới Tập 2 – Đặng Thái Hoàng, 348 Trang

 

zxc
Bộ mô lý thuyết và Lịch sử kiến trúc, Khoa kiến trúc và quy hoạch, trường Đại học xây dựng hiện nay và trong tương lai gần đặt vấn đề biên soạn và in ấn hệ thống  các giáo trình lý luận và lịch sử kiến trúc dành cho sinh viên các ngành Kiến trúc và quy hoạch. Đối với giáo trinhd Lịch sử kiến trúc thế giới, việc biên soạn sẽ được chia thành hai tập, trong đó tập 1, từ xã hội nguyên thủy đến kỷ nguyên XVIII, ra mắt lần này bao gồm những nội dung sau đây:
·  Chương 12: Kiến trúc phương Tây thế kỷ XIX.
·  Chương 13: Kiến trúc thế giới đầu thế kỷ XX.
·  Chương 14: Cao trào kiến trúc hiện đại giữa hai cuộc đại chiến.
·  Chương 15: Kiến trúc thế giới giai đoạn 1945 – 1970.
·  Chương 16: Kiến trúc hậu hiện đại.
·  Chương 17: Kiến trúc High – Tech.
·  Chương 18: Kiến trúc hiện đại hậu kỳ và hiện đại mới.
·  Chương 19: Kiến trúc giải tỏa kết cấu.
Cuốn sách do PGS.KTS Đặng Thái Hoàng vf TSKH.KTS Nguyễn Văn Đỉnh chủ biên

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Thái Hoàng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 278 MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?u4qj7q356ts4y43 http://www.mediafire.com/?3nqh0e795lx1ax7 http://www.mediafire.com/?ty446j7h77uck5h
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *