Giáo trình Lò luyện kim – Hoàng Minh Công, 146 Trang

 

zxc
Chương 1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại
1.3. Các đặc trưng cơ bản của lò
Chương 2. Công tác nhiệt của lò
2.1. Chế độ làm việc bức xạ
2.2. Chế độ làm việc đối lưu
2.3. Chế độ làm việc theo lớp
Chương 3. Nung kim loại
3.1. Khái niệm chung
3.2. Tính toán thời gian nung
3.3. Ví dụ tính thời gian nung
Chương 4. Nhiên liệu và sự cháy của nhiên liệu
4.1. Nhiên liệu
4.2. Sự cháy của nhiên liệu
4.3. Tính toán sự cháy của nhiên liệu
4.3.1. Tính toán sự cháy của nhiên liệu rắn và lỏng
4.3.2. Tính toán sự cháy của nhiên liệu khí
Chương 5. Thiết bị đốt nhiên liệu
5.1. Thiết bị đốt nhiên liệu rắn
5.2. Thiết bị đốt nhiên liệu bụi
5.3. Thiết bị đốt nhiên liệu lỏng
5.4. Thiết bị đốt nhiên liệu khí
Chương 6. Vật liệu xây, thể xây và khung lò
6.1. Vật liệu xây lò
6.2. Thể xây lò
6.3. Khung lò
Chương 7. Hệ thống thoát khói, cấp gió và thiết bị tận dụng nhiệt khói lò
7.1. Hệ thống thoát khói
7.2. Hệ thống cấp gió và khí đốt
7.3. Thiết bị tận dụng nhiệt khói lò

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Minh Công
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?atb428dcdqw25hz
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *