Giáo trình Lý thuyết thông tin – Pgs.Ts.Nguyễn Bình, 227 Trang

 

d

Giáo trình Lý thuyết thông tin là một giáo trình cơ sở dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đây cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành Điện – Điện tử.

Giáo trình này nhằm chuẩn bị tốt kiến thức cơ sở cho sinh viên để học tập và nắm vững các môn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo cho sinh viên có thể đánh giá các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của một hệ thống truyền tin một cách có căn cứ khoa học.

Trang bị kiến thức cơ sở cho sinh viên để học tập và nắm vững các môn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo cho sinh viên có thể nghiên cứu, định lượng và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của các hệ thống truyền tin một cách có căn cứ khoa học. Giáo trình gồm 6 chương:

Chương1: Những vấn đề chung và những khái niệm cơ bản
Chương 2: Tín hiệu và nhiễu
Chương 3: Cơ sở lý thuyết thông tin thống kê
Chương 4: Cơ sở lý thuyết mã hóa
Chương 5: Lý thuyết thu tối ưu
Chương 6: Mật mã

Sau mỗi chương đều có các câu hỏi và tập nhằm giúp cho sinh viên củng cố các kỹ năng tính toán cơ bản và hiểu sâu sắc hơn các khái niệm và thuật toán quan trọng. Phần phụ lục cung cấp một số kiến thức bổ sung cần thiết giúp cho sinh viên làm tốt các bài tập ở mỗi chương.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Nguyễn Bình
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.79 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?5i17vv2ikjv2lj1
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *