Giáo trình Mạng máy tính – Ths.Ngô Bá Hùng, 170 Trang

Chương 1 Tổng quan về mạng máy tính.
1 1.1 Mạng điện báo
2 1.2 Mạng điện thoại
2 1.3 Mạng hướng đầu cuối
2 1.4 Mạng máy tính
3 1.4.1 Đường biên mạng
1.4.1.1 Mô hình khách hàng/người phục vụ (client/server
1.4.1.2 Mô hình ngang cấp (peer-to-peer):
Đường trục mạng
Chuyển mạch (circuit switching)
.4 1.4.2.2 Mạng chuyển gói
1.4.2.3 So sánh mạng chuyển mạch và mạng chuyển gói
1.4.2.4 Mạng truy cập
Các lợi ích của mạng máy tính
Mạng tạo khả năng dùng chung tài nguyên cho các người dùng.
.6 1.4.3.2 Mạng cho phép nâng cao độ tin cậy
1.4.3.3 Mạng giúp cho công việc đạt hiệu suất cao hơn.
1.4.3.4 Tiết kiệm chi phí.
1.4.3.5 Tăng cường tính bảo mật thông tin.
1.4.3.6 Việc phát triển mạng máy tính đã tạo ra nhiều ứng dụng mới
Chương 2 Các thành phần của mạng máy tính
7 2.1 Phần cứng mạng máy tính
.8 2.1.1 Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin
2.1.1.1 Mạng quảng bá
2.1.1.2 Mạng điểm nối điểm .
8 2.1.2 Phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý
2.1.2.1 Mạng cục bộ
2.1.2.1.1 Mạng hình bus.
.8 2.1.2.1.2 Mạng hình sao..
9 2.1.2.1.3 Mạng hình vòng
9 2.1.2.2 Mạng đô thị
2.1.2.3 Mạng diện rộng
Mạng không dây
Nối kết hệ thống (System interconnection)
10 2.1.3.2 Mạng cục bộ không dây (Wireless LANs):
2.1.3.3 Mạng diện rộng không dây (Wireless WANs):
.10 2.1.4 Liên mạng (Internetwork)
2.2 Phần mềm mạng
2.2.1 Cấu trúc thứ bậc của giao thức
2.2.2 Ví dụ về cấu trúc thứ bậc của giao thức
2.2.3 Dịch vụ mạng
2.2.3.1 Các phép toán của dịch vụ
2.2.3.2 Sự khác biệt giữa dịch vụ và giao thức
14 2.3 Mô hình tham khảo OSI
Chương 3 Tầng vật lý
3.1 Giới thiệu
3.2 Vấn đề số hóa thông tin
3.2.1 Số hóa văn bản
3.2.2 Số hóa hình ảnh tĩnh
3.2.3 Số hóa âm thanh và phim ảnh .
22 3.3 Các loại kênh truyền
22 3.3.1 Kênh truyền hữu tuyến
3.3.1.1 Cáp xoắn đôi (Twisted Pair)
3.3.1.2 Cáp đồng trục (Coaxial Cable
3.3.1.3 Cáp quang (Fiber Optic) .
24 3.3.2 Kênh truyền vô tuyến
3.4 Đặc điểm kênh truyền
3.4.1.1 Truyền tải tín hiệu sóng dạng hình sin
3.4.1.2 Truyền tín hiện bất kỳ
3.4.1.3 Băng thông của một kênh truyền (Bandwidth)
3.4.1.4 Tần số biến điệu và tốc độ dữ liệu (Baund rate and bit rate)
3.4.1.5 Nhiễu và khả năng kênh truyền
3.4.1.6 Giao thông (Traffic)
30 3.5 Mã hóa đường truyền (Line Coding)
31 3.5.1 Mã hóa đường truyền bằng tín hiệu số
3.5.2 Mã hóa đường truyền bằng tín hiệu tuần tự
Chương 4 Tầng liên kết dữ liệ( Data link layer )
33 4.1 Chức năng của tầng liên kết dữ liệu..
34 4.1.1 Các dịch vụ cơ bản của tầng liên kết dữ liệu
4.1.2 Xử lý lỗi
4.1.3 Định khung
4.1.3.1 Phương pháp đếm ký tự (Character Count)
4.1.3.2 Phương pháp sử dụng byte làm cờ và các byte độn (Flag byte with byte stuffing) 35 4.1.3.3 Sử dụng cờ bắt đầu và kết thúc khung cùng với các bit độn (Starting and ending flags with bit stuffing)..
35 4.1.4 Điều khiển lỗi (Error Control
4.1.5 Điều khiển luồng (Flow Control)
Vấn đề xử lý lỗi
4.2.1 Bộ mã phát hiện lỗi
4.2.2 Những bộ mã phát hiện lỗi (Error-Detecting Codes)
4.2.2.1 Kiểm tra chẵn lẻ (Parity Check
.2.2.2 Kiểm tra thêm theo chiều dọc (Longitudinal Redundancy Check or Checksum)
4.2.2.3 Kiểm tra phần dư tuần hoàn (Cyclic Redundancy Check)
38 4.3 Một số giao thức điều khiển lỗi (Error Control)
40 4.3.1.1 Giao thức truyền đơn công không ràng buộc (Unrestricted Simplex Protocol) 42 4.3.1.2 Giao thức truyền đơn công dừng và chờ (Simplex Stop-and-wait Protocol) 43 4.3.1.3 Giao thức truyền đơn công cho kênh truyền có nhiễu (Simplex Protocol for Noisy Channel ) 44 4.4 Giao thức của sổ trượt (Sliding windows)
45 4.4.1 Vấn đề truyền tải thông tin theo hai chiều (Duplex)
4.4.2 Giới thiệu về giao thức cửa sổ trượt

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ngô Bá Hùng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 10.71 MB

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?dnq0yzgzem1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *