Giáo Trình MasterCam

MasterCAM2

CƠ SỞ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MASTERCAM

1- Sử dụng thanh công cụ autoCursor.

2- Sử dụng phím nóng.

3- Công cụ lựa chọn đối tượng

4- Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính.

5- Thiết đặt cao độ Z.

6- Làm việc với chế độ 2D và 3D.

7- Thiết đặt các mặt phẳng (mặt phẳng vẽ/mặt phẳng NC) , các khung nhìn quan sát và các hệ tọa độ.

Phần II: THIẾT KẾ

I. Các lệnh vẽ 2D.

1- Tạo điểm.

2- Lệnh Line.

3- Tạo cung tròn và đường tròn.

II. Các lệnh tạo bề mặt.

1. Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted)

2. Lệnh revolved.

3. Tạo các bề mặt swept.

4. Tạo bề mặt Net.

5. Tạo bề mặt Fence.

6. Lệnh vê mép bề mặt.

7. Lệnh cắt xén bề mặt.

8. Tạo bề mặt từ một biên dạng phẳng kín.

9. Vá lỗ bề mặt.
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?a8t2z8qv7w97kfk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *