Giáo trình Máy Bơm và Trạm Bơm – Nhiều Tác Giả, 60 Trang

 

Chương 1:  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MÁY BƠM
I- Nguyên lý cơ bản của máy bơm cấp nước
II- Định luật đồng dạng.
III- Hệ số tỉ tốc (số vòng quay đơn vị)
IV- Luật quan hệ tương tự trong một bơm
V- Đường biểu diễn chế độ làm việc tương tự
Chương 2: CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BƠM
I- Lưu lượng
II- Cột áp
III- Công suất
IV- Tốc độ quay của máy bơm
V- Đường kính của máy bơm
VI- Đường đặc tính của bơm
Chương 3: PHÂN LOẠI VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG CỦA BƠM
I- Phân loại máy bơm
II- Phạm vi sử dụng các loại máy bơm
Chương 4: BƠM LY TÂM
I- Phân loại bơm ly tâm
II- Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm
III- Trang bị của một tổ máy bơm
IV- Các bộ phận chủ yếu của bơm ly tâm
V- Cột áp thực tế của bơm ly tâm
VI- Ảnh hưởng của kết cấu cánh đến cột áp của bơm ly tâm
VII- Lưu lượng của bơm ly tâm
VIII- Xác định cột áp toàn phần của bơm
IX- Chiều cao hút hình học của bơm ly tâm
X- Công suất và hiệu suất của máy bơm
XI- Đường đặc tính của bơm của bơm ly tâm
XII- Đặc tính đường ống và điểm làm việc của bơm ly tâm
XIII- Các phương pháp điều chỉnh bơm ly tâm
XIV- Thiết bị biến tần
XV- Kết cấu một số bơm ly tâm
Chương 5 : HIỆN TƯỢNG XÂM THỰC VÀ NƯỚC
I- Hiện tượng xâm thực
II- Hiện tượng nước va
Chương 6: TRẠM BƠM CẤP NƯỚC
I- Phân loại trạm bơm cấp nước
II- Lưu lượng và cột áp của các bơm cấp một
III- Lưu lượng và cột áp của các bơm cấp hai
IV- Một số ví dụ kết cấu trạm bơm cấp nước
V- Vận hành một tổ máy bơm
VI- Một số sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục
VII- Tổ chức quản lý trạm bơm
VIII- An toàn lao động
IX- Chi phí quản lý hàng năm
X- Các chi tiêu kinh tế kỹ thuật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 11.9MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://voer.vn/content/col10132/1.1/pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *