Giáo Trình Mobile Programming – Ths.Trịnh Công Duy, 180 Trang

 

http://www.thuvienso.info I. Tổng quan về công nghệ di động 
I.1. Lịch sử của điện thoại di động
I.2. Các chuẩn công nghệ
II. Giới thiệu về J2ME 
II.1. Lịch sử
II.2. Lý do chọn J2ME
II.3. Kiến trúc của J2ME
II.4. Giới thiệu MIDP
II.5. Môi trường phát triển J2ME
III. Các thành phần giao diện ở mức cao của ứng dụng MIDP 
III.1. Đối tượng Display, Displayable và Screens
III.2. Thành phần Form và Items
III.3. Thành phần List, Textbox, Alert, và Ticker
IV. Các thành phần giao diện ở mức thấp của ứng dụng MIDP 
IV.1. Các hàm API ở mức thấp
IV.2. Lớp Canvas
IV.3. Lớp Graphics
IV.4. Các hàm API dùng để lập trình Game
V. Xử lý sự kiện 
V.1. Đối tượng Command
V.2. Đối tượng Item
V.3. Ví dụ
VI. Record Management System
VI.1. Persistent Storage Through the Record Store
VI.2. Các vấn đề liên quan đến RMS
VI.3. Các hàm API trong RMS
VI.4. Duyệt Record với RecordEnumeration
VI.5. Sắp xếp các record với interface RecordComparator
VI.6. Searching with RecordFilter
VI.7. Notification of Changes with RecordListener
VI.8. Exception Handling
VII. Kết nối mạng với Generic Connection Framework 
VII.1.Những protocol được hỗ trợ trong GCF
VII.2.Hỗ trợ giao thức HTTP trong MIDP
VII.3.Accessing a Java servlet
VIII. Phụ lục 
VIII.1. Tổng số class và interface trong CLDC
VIII.2. Thông tin của các dòng điện thoại thông dụng
VIII.3. Tham khảo:

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trịnh Công Duy
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.05MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?f2d4n48lvhauzd2
[/like-gate]

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *