Giáo trình ngôn ngữ lập trình C – Nguyễn Hữu Tuấn, 143 Trang

Tin học là một ngành khoa học mũi nhọn phát triển hết sức nhanh chóng trong vài chục năm lại đây và ngày càng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội.  Ngôn ngữ lập trình là một loại công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề của thực tế lên máy tính một cách hữu hiệu. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ lập trình cũng dần tiến hoá để đáp ứng các thách thức mới của thực tế. 
Khoảng cuối những năm 1960 đầu 1970 xuất hiện nhu cầu cần có các ngôn ngữ bậc cao để hỗ trợ cho những nhà tin học trong việc xây dựng các phần mềm hệ thống, hệ điều hành. Ngôn ngữ C ra đời từ đó, nó đã được phát triển tại phòng thí nghiệm Bell. Đến năm 1978, giáo trình ” Ngôn ngữ lập trình C ” do chính các tác giả của ngôn ngữ là Dennish Ritchie và B.W. Kernighan viết, đã được xuất bản và phổ biến rộng rãi.
C là ngôn ngữ lập trình vạn năng. Ngoài việc C được dùng để viết hệ điều hành UNIX, người ta nhanh chóng nhận ra sức mạnh của C trong việc xử lý cho các vấn đề hiện đại của tin học. C không gắn với bất kỳ một hệ điều hành hay máy nào, và mặc dầu nó đã được gọi là ” ngôn ngữ lập trình hệ thống” vì nó được dùng cho việc viết hệ điều hành, nó cũng tiện lợi cho cả việc viết  các chương trình xử lý số, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu.  Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu thế giới của ngôn ngữ C từ những khái niệm ban đầu cơ bản nhất.
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các lệnh ra vào
Chương 3. Biểu thức
Chương 4. Cấu trúc cơ bản của chương trình
Chương 5. Cấu trúc điều khiển
Chuơng 6. Hàm
Chương 7. Con trỏ
Chương 8. Cấu trúc
Chương 9. Tập tin File
Chương 10. Đồ họa

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Tuấn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 818.33KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?1yiy2ygd4my
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *