Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C – Ths.Tiêu Kim Cương, 202 Trang

 

zxc
Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
1.Lịch sử phát triển và đặc điểm ngôn ngữ lập trình C
2.Các khái niêm cơ bản: Từ khóa, kiểu dữ liệu, khối lệnh, hằng, biến, câu lệnh, vào – ra
3.Cấu trúc một chương trình C đơn giản
4.Môi trường lập trình Turbo C
5.Một số ví dụ minh họa vào ra
Chương 2 – BIỂU THỨC
1.Khái niệm
2.Các toán tử trong ngôn ngữ lập trình C
Chương 3  – TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ MẶT DỮ LIỆU
1.Cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các vấn đề liên quan
2.Các cấu trúc dữ liệu cơ bản: Con trỏ, Mảng, Cấu trúc và hợp, Danh sách, Ngăn xếp, Hàng đợi
Chương 4 – HÀM VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ MẶT CẤU TRÚC
1.Phương pháp tổ chức chương trình theo modun
2.Cấu trúc tổng quát của một chương trình C
3-Quy tắc xây dựng và sử dụng một hàm
4.Con trỏ tới hàm ( con trỏ hàm )
5.Đệ quy và viết chương trình kiểu đệ quy
Chương 5 – TỆP VÀ CÁC THAO TÁC VÀO RA
1-Các khái niệm và các đặc trưng khi lưu trữ thông tin trên tệp
2-Các chế độ thao tác trên tệp tin
3-Các thao tác cơ bản trên tệp tin
Chương 6 – ĐỒ HỌA
1-Màn hình đồ họa và các đặc trưng
2-Khởi động chế độ đồ họa
3-Các thao tác cơ bản trong chế độ đồ họa
4-Kĩ thuận tạo hình chuyển động
Chương 7 – CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP
1-Bài toán mô phỏng
2-Bài toán thống kê
3-Bài toán vẽ đồ thị hàm số
4-Bài toán đệ quy

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ths.Tiêu Kim Cương
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 11.3 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?1klmxgjmxnx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *