Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, 158 Trang

Chương 1 tổng quan về visual basic 6.0
Chương 2 biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng
Chương 3 lập trình cấu trúc trong visual basic
Chương 4 các kiểu dữ liệu có cấu trúc
Chương 5 thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển
Chương 6 lập trình xử lý giao diện & đồ họa
Chương 7 tập tin
Chương 8 các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
Chương 9 các đối tượng truy cập dữ liệu (data access objects)
Chương 10 odbc và các đối tượng dữ liệu từ xa (remote data objects)
Chương 11 đối tượng dữ liệu activex (activex data objects)
Chương 12 môi trường dữ liệu (data environment)
Chương 13 thiết lập báo cáo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.89 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?c2mgclunql4tmq3
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *