Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành – Đặng Vũ Tùng, 165 Trang

 

zxc
Trong hệ thống  kiến thức chuyên ngành trang bị cho học sinh khoa Kỹ thuật máy tính và khoa tin học quản lý, giáo trình nguyên lý hệ điều hành góp phần cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính. Nó giúp người học nắm bắt được những nguyên lý cơ bản và nguyên tắc làm việc của một hệt điều hành máy tính tổng quát. Từ đó có thể áp dụng để làm việc tốt với các hệ điều hành cụ thể trên thực tế, hình dung được xu hướng phát triển của các hệ điều hành mới trong tương lai.
Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, chúng tôi biên soạn cuốn giảo trình Nguyên lý hệ điều hành nhằm cung cấp tới người học một số kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ts.Phó Đức Toàn – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông và Ts. Lê Bá Dũng – Viện công nghệ thông tin đã học và cho những nhận xét về nội dung giáo trình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Pgs.Ts.Thái Quang Vinh – Viện  công nghệ thông tin, Ts.Lương Cao Đông – Phó chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin – Viện Đại học mở Hà Nội, Ts. Nguyễn Văn Điệp – Chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin trường cao đẳng điện lực đã cho những ý kiến đóng góp quý báu để giáo trình được hoàn thiện hơn.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Vũ Tùng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 17.5 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?d015w32ww19w398
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *